Ân hạn nợ gốc là gì? Tìm hiểu về thời gian ân hạn trong tín dụng

6570

Là một người tiêu dùng thông minh, bạn cần nắm rõ ân hạn nợ gốc là gì và thời gian ân hạn nợ gốc để đảm bảo quyền lợi của mình khi vay tín dụng

1. Ân hạn nợ gốc là gì?

Ân hạn nợ gốc là một chính sách ưu đãi của tổ chức tài chính dành cho khách hàng vay tín dụng. Đối với chính sách này, những khách hàng được áp dụng ân hạn nợ gốc sẽ không cần trả nợ gốc trong thời gian ân hạn.

Thời gian ân hạn trong tín dụng là khoảng thời gian kể từ khi khách hàng được giải ngân lần đầu cho đến thời điểm trả khoản nợ gốc đầu tiên. Trong khoảng thời gian ân hạn nợ gốc, khách hàng sẽ không cần trả nợ gốc nhưng vẫn có thể sẽ phải trả lãi tùy theo thỏa thuận ân hạn của ngân hàng.  

Khi bạn tiến hành vay vốn tại tổ chức tài chính, bạn sẽ cần trả một phần gốc và lãi cho tổ chức tài chính mỗi tháng. Chính sách ân hạn nợ gốc sẽ giúp bạn kéo dài thời gian trả gốc/lãi chứ không cần phải trả ngay từ tháng đầu tiên. Vì vậy, hiểu rõ ân hạn là gì và thời gian ân hạn như thế nào sẽ giúp bạn chủ động hơn về tài chính và có thể thỏa thuận với tổ chức tài chính về nhu cầu ân hạn khi cần thiết.

thời gian ân hạn nợ gốc
Ân hạn nợ gốc giúp khách hàng có thời gian chuẩn bị tài chính tốt hơn

2. Các hình thức ân hạn nợ gốc

Ở thời điểm hiện tại, các tổ chức tài chính thường áp dụng hai hình thức ân hạn nợ gốc sau đây:

Miễn trả nợ gốc

Miễn trả nợ gốc là hình thức ân hạn nợ gốc phổ biến nhất. Khi áp dụng hình thức miễn trả nợ gốc, khách hàng sẽ chỉ được miễn trả phần gốc và vẫn thanh toán lãi đầy đủ trong thời gian ân hạn.

Miễn trả cả gốc và lãi

Hình thức ân hạn miễn trả cả gốc và lãi cho phép khách hàng miễn thanh toán cả phần gốc và phần lãi trong thời gian ân hạn. Đây là chính sách ưu đãi nhất dành cho khách hàng vay tín dụng.

trả lãi khi hết thời gian ân hạn
Khách hàng cần trả lãi và gốc cho ngân hàng tùy theo thời gian ân hạn đã quy định

Thời gian ân hạn vốn và thời gian ân hạn lãi có thể không đồng nhất. Thông thường, thời gian ân hạn lãi sẽ ngắn hơn ân hạn vốn, do đó khách hàng sẽ phải trả lãi cho tổ chức tín dụng khi hết thời gian ân hạn lãi. Và khi đến hết thời gian ân hạn vốn thì khách hàng sẽ thanh toán và vốn và lãi vào các kỳ trả nợ.

3. Ví dụ về các hình thức ân hạn nợ gốc

Để hiểu rõ hơn về hình thức ân hạn nợ gốc, bạn có thể tham khảo ví dụ sau đây:

  • Giả sử bạn vay 80 triệu tại tổ chức tín dụng
  • Lãi suất năm: 15%
  • Thời hạn vay: 12 tháng.
  • Gốc trả đều hàng tháng, lãi tính theo dư nợ ban đầu.
  • Thời gian ân hạn gốc: 2 tháng
  • Thời gian ân hạn lãi: 1 tháng

Vậy, số tiền gốc cần trả mỗi tháng: 80,000,000/(12-2) = 8,000,000 (triệu)

Số tiền lãi cần trả mỗi tháng: 80,000,000*15%/12 = 1,000,000 (triệu)

Áp dụng theo thời gian ân hạn quy ước phía trên, bạn sẽ cần thanh toán mỗi tháng:

Ghi chú Tháng Trả gốc Trả lãi
Thời gian ân hạn gốc và lãi 1 / /
Thời gian ân hạn lãi 2 / 1,000,000
  3 8,000,000 1,000,000
  4 8,000,000 1,000,000
  5 8,000,000 1,000,000
  6 8,000,000 1,000,000
  7 8,000,000 1,000,000
  8 8,000,000 1,000,000
  9 8,000,000 1,000,000
  10 8,000,000 1,000,000
  11 8,000,000 1,000,000
  12 8,000,000 1,000,000

4. Phân biệt thời gian ân hạn nợ gốc và thời gian gia hạn nợ

Nhiều khách hàng thường nhầm lẫn thời gian ân hạn trong tín dụng và thời gian gia hạn nợ. Thực tế, các tổ chức tài chính đều quy định đây là 2 khái niệm hoàn toàn khác nhau.

Ân hạn nợ gốc là chính sách khách hàng được miễn trả gốc/lãi trong một khoảng thời gian ân hạn nhất định trước khi thanh toán gốc và lãi lần đầu tiên.

Gia hạn nợ là việc các tổ chức tín dụng chấp thuận kéo dài thời gian cho vay so với thời hạn trong hợp đồng đã ký ban đầu.

Cũng từ ví dụ trên, giả sử bạn vay 80 triệu trong thời hạn 12 tháng. Thỏa thuận thời gian ân hạn là 2 tháng kể từ lúc giải ngân. Trong trường hợp đến tháng thứ 11 bạn không thể thanh toán toàn bộ, bạn có thể gửi đơn xin gia hạn nợ trong vòng 1 tháng. Thì khoảng thời gian 1 tháng này chính là thời gian gia hạn nợ. 

5. Lưu ý khi tiến hành ân hạn nợ gốc

thanh toán theo thời gian ân hạn
Khách hàng cần chú ý thời gian ân hạn và trả gốc/lãi để thanh toán đúng thời hạn, tránh bị vi phạm hợp đồng

– Áp dụng chính sách miễn trả gốc trong thời gian ân hạn không có nghĩa là bạn được miễn hoàn toàn số tiền gốc đó. Bạn vẫn phải thanh toán đầy đủ số tiền gốc đã vay theo thời gian thỏa thuận trong hợp đồng sau khi hết thời gian ân hạn. 

– Nếu muốn được ân hạn nợ gốc, bạn cần chủ động đưa ra lý do và yêu cầu tổ chức tài chính ân hạn cho mình.

– Trong thời gian ân hạn vốn, nến có lãi phát sinh thì khoản lãi này sẽ được cộng dồn để thanh toán cho tổ chức tài chính vào kỳ trả nợ đầu tiên.

– Nếu thỏa thuận không có ân hạn tiền lãi thì bạn vẫn phải trả lãi định kỳ theo quy định trong hợp đồng tín dụng đã ký.

– Vì số tiền và thời gian ân hạn, thời gian thanh toán đã được thỏa thuận ngay tại thời điểm ký kết hợp đồng cho vay, bạn cần nắm bắt rõ các quy định này để thanh toán đúng hạn và tránh vi phạm hợp đồng.

Trên đây là những thông tin cần thiết về ân hạn nợ gốc là gì cũng như thời gian ân hạn trong tín dụng. Hy vọng bạn có thể nắm rõ kiến thức về ân hạn nợ gốc và lựa chọn được chính sách vay vốn tốt nhất cho bản thân mình.

1 / 5. 4