Hiểu đúng về nợ xấu? Nợ xấu có mua trả góp được không?

Nếu bạn không may có khoản nợ bị liệt vào nhóm nợ xấu, đây là những điều bạn cần biết để tiến hành khắc phục, tránh tình trạng lúc cần đi vay...

TIN NỔI BẬT