Hình thức cho vay theo món là gì?

764

Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động sản xuất kinh doanh cũng như quản lý các tổ chức quản lý, các tổ chức tín dụng đã sử dụng nhiều phương thức cho vay phù hợp với từng đối tượng khách hàng. Hiện nay ở Việt Nam có các hình thức cho vay phổ biến như cho vay theo hạn mức tín dụng, cho vay theo dự án đầu tư, cho vay trả góp, cho vay hợp vốn….Trong đó có một hình thức cho vay mới đó là cho vay theo món. Vậy cho vay theo món là gì?

Các hình thức cho vay theo món của ngân hàng.

Cho vay theo món là gì?

Hình thức cho vay theo món là hình thức cho vay mà ngân hàng cấp tín dụng kỳ hạn tối đa 12 tháng, đáp ứng nhu cầu vay vốn gắn liền với mục đích vay, phương án kinh doanh cụ thể.

Hình thức cho vay theo món được áp dụng khi cho vay để bổ sung nhu cầu vốn lưu động thiếu hụt trong sản xuất , đối với những khách hàng sản xuất kinh doanh không ổn định, nhu cầu vay trả không thường xuyên hoặc có tính chất mùa vụ.

Đặc điểm của hình thức cho vay theo món

Cho vay theo món là gì

Cho vay theo món áp dụng với khách hàng có nhu cầu vay không thường xuyên.

Mỗi lần khách hàng có nhu cầu vay theo món cần lập hồ sơ tương ứng với phương án, kế hoạch kinh doanh. Bộ phận tín dụng sẽ tiến hành phân tích hồ sơ xin vay và xem xét cho vay đối với từng bộ hồ sơ cụ thể.

Phát tiền vay: Dựa vào hợp đồng tín dụng, ngân hàng phát dần tiền vay theo yêu cầu của khách hàng. Quá trình phát tiền vay hay còn gọi là giải ngân.Về hạch toán khi giải ngân, khoản tiền vay được chuyển thẳng cho khách hàng hoặc chuyển vào tài khoản tiền gửi ngân hàng của khách hàng.

Thu nợ và lãi: Nợ gốc và lãi thu cùng một thời điểm. Khi đến ngày trả nợ ghi trên hợp đồng tín dụng, khách hàng chủ động lập giấy trả nợ cho ngân hàng. Ngân hàng sẽ trích tiền gửi của khách hàng. Còn tiền lãi ngân hàng sẽ thu sau khi tính toán trên số dư ổn định.
Trường hợp tiền gửi ngân hàng của khách hàng không đủ số dư để ngân hàng thu nợ và lãi, ngân hàng có thể xem xét gia hạn nợ cho khách hàng. Nếu khách hàng không được gia hạn nợ, ngân hàng sẽ chuyển nợ gốc hoặc lãi sang nợ quá hạn và áp dụng hình thức tính lãi suất nợ quá hạn.

Phạm vi áp dụng hình thức cho vay theo món:

  • Khách hàng vay không thường xuyên.
  • Khách hàng vay thường xuyên nhưng chưa được ngân hàng tín nhiệm cho áp dụng hạn mức tín dụng.

Thời gian áp dụng: kỳ hạn 1 đến 12 tháng với lãi suất linh hoạt, áp dụng cho từng thời kỳ.

Hình thức cho vay theo món giúp cho khách mở rộng kinh doanh, tìm kiếm nguồn vốn, đảm bảo an toàn vốn khách hàng. Với mức phát tiền vay, hạn thanh toán cụ thể cùng việc cho vay, thu nợ phân định rõ ràng giúp khách hàng thuận lợi trong việc vay vốn trong các kế hoạch kinh doanh, đồng thời có thể tính toán được hiệu quả kinh tế của khoản cho vay.

0 / 5. 0